Skip to main content

KIEN TUONG Wheelchairs - Xe lăn tay KIẾN TƯỜNG

The leading wheelchair manufacturer in Vietnam
Trang Chủ
Giới Thiệu
Xe Lăn - Xe Lắc
Xe Điện - Xe Gắn Máy
Dụng Cụ
Trao Tặng Xe Lăn
Sách Xuất Bản
Các Bài Báo
Liên Hệ
----------------
Kien Tuong - English
About KT
KT Wheelchairs
3-Wheel Motor-Chairs
Support Equipment
News
Partners
Contact Us
Member Login
Contact Us
KIEN TUONG WHEELCHAIRS
50A Phu Tho Street, Ward 2, District 11
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:  +84 8 3969 6086 - 3505 9173
Fax: +84 8 3969 6087
           
KIEN TUONG FACTORY
No. 10, Street 3, Truong Tho Ward, 
Thu Duc District
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 3897 2556

 

 
.