Skip to main content

KIEN TUONG Wheelchairs - Xe lăn tay KIẾN TƯỜNG

The leading wheelchair manufacturer in Vietnam
Trang Chủ
Giới Thiệu
Xe Lăn - Xe Lắc
Xe Điện - Xe Gắn Máy
Dụng Cụ
Trao Tặng Xe Lăn
Sách Xuất Bản
Các Bài Báo
Liên Hệ
----------------
Kien Tuong - English
About KT
KT Wheelchairs
3-Wheel Motor-Chairs
Support Equipment
News
Partners
Contact Us
Member Login
Support Equipment Commode Chairs

 

KT-D02 Stainless steel commode chair: USD 73

KT-D03 Stainless steel commode chair with 4 wheels: USD 88
KT-D04 Stainless steel commode chair with 4 wheels and leg-rest: USD 106

 

 

 
 

Stainless Steel Walking Cane/ Elbow Crutch/ Crutch/ Quad Cane

KT-D11 Walking cane: USD 17 

KT-D10 Elbow Crutch: USD 20 

KT-D08 Crutch: USD 20 

KT-D09 Quad Cane: USD 22  

 
 
 Walker
 
KT-D06 Stainless steel walker: USD 35 
 

 

 


Patient Bed
KT-D01: Patient Bed USD 264