Skip to main content

KIEN TUONG Wheelchairs - Xe lăn tay KIẾN TƯỜNG

The leading wheelchair manufacturer in Vietnam
Trang Chủ
Giới Thiệu
Xe Lăn - Xe Lắc
Xe Điện - Xe Gắn Máy
Dụng Cụ
Trao Tặng Xe Lăn
Sách Xuất Bản
Các Bài Báo
Liên Hệ
----------------
Kien Tuong - English
About KT
KT Wheelchairs
3-Wheel Motor-Chairs
Support Equipment
News
Partners
Contact Us
Member Login
Các dụng cụ hỗ trợ                                                        English
 
 


Ghế Vệ Sinh
 

KT-D02 Ghế bô inox: 1.650.000 VND            

KT-D03 Ghế bô inox có bánh xe: 2.000.000 VND  

KT-D04 Ghế bô inox có bánh xe và gát chân: 2.400.000 VND 

 


 
 
 

 
Baton, Tó, Nạng, Gậy 4 chân

KT-D11 Baton inox: 400.000 VND

KT-D10 Tó inox: 450.000 VND     

KT-D08 Nạng inox: 450.000 VND

KT-D09 Gậy 4 chân inox: 500.000 VND

        


 


 

                      

                                        

Giường

KT-D01 Giường nâng hai đầu sắt sơn có bánh xe 6.000.000VND

 

  
 

 
Khung Tập Đi

KT-D06 Khung tập đi inox: 800.000 VND