Skip to main content

KIEN TUONG Wheelchairs - Xe lăn tay KIẾN TƯỜNG

The leading wheelchair manufacturer in Vietnam
Trang Chủ
Giới Thiệu
Xe Lăn - Xe Lắc
Xe Lăn Tiêu Chuẩn
Xe Lăn Bàn
Xe Bàn Inox Đa Năng
Xe Lắc
Xe Lăn Địa Hình
Xe Bàn cho Người Bại Não
Ghế Trẻ Bại Não
Xe Đạp 3 Bánh
Xe Điện - Xe Gắn Máy
Dụng Cụ
Trao Tặng Xe Lăn
Sách Xuất Bản
Các Bài Báo
Liên Hệ
----------------
Kien Tuong - English
About KT
KT Wheelchairs
3-Wheel Motor-Chairs
Support Equipment
News
Partners
Contact Us
Member Login
Các Sản Phẩm Xe Lăn, Xe Lắc Tay Kiến Tường                                    English


       
KT-X01 Xe lăn sắt sơn niềng nhựa: 3.050.000 VND
KT-X03 Xe lăn sắt sơn niềng căm:  3.200.000VND
KT-X02 Xe lăn inox: 4.150.000 VND

 


Xe Lăn Bàn

  
 
KT -X04 Xe lăn bàn inox: 4.850.000 VND 
   
KT-X05 Xe bàn đa năng inox: 5.350.000 VND 
 
 
* Giá trong nước:
KT-X06 Xe lắc sắt sơn: 4.350.000 VND 
KT-X07 Xe lắc sắt sơn có mui: 4.600.000 VND      
KT-X08 Xe lắc inox: 6.400.000 VND            

KT-X09 Xe lắc inox có mui: 6.650.000 VND     


* Giá xuất khẩu:

KT-X18 Xe lắc sắt sơn xuất khẩu: 5.150.000 VND

KT-X19 Xe lắc sắt sơn xuất khẩu có mui: 5.400.000 VND

KT-X20 Xe lắc inox xuất khẩu: 7.150.000 VND

KT-X21 Xe lắc inox xuất khẩu có mui: 7.400.000 VND

(Đã bao gồm: Bộ bơm vá, đóng trong thùng carton)


 

                                                  Nhấn vào đây để xem chi tiết      


 

 
                                       
KT-X12 Xe lăn địa hình sắt sơn (mới) : 5.200.000VND
KT-X14 Xe lăn địa hình inox (mới)  : 7.500.000VND              
 


   

KT-X15 Xe bàn inox trẻ em bại não: 4.650.000 VND 

KT-X17 Xe bàn inox đa năng cho người lớn bại não: 5.800.000 VND                               

 

Nhấn vào đây để xem chi tiết 

 

   

  


  

 

 

 Xe Tay Quay


   

KT-X22 Xe tay quay cơ bản: 6.350.000 VND

Để biết giá các phụ kiện đi kèm vui lòng liên hệ cửa hàng hoặc gửi email đến: info@kientuong. 

 

Ghế cho Trẻ Bại Não


   

KT-X16 Ghế trẻ em bại não sắt sơn: 3.000.000 VND

 

Nhấn vào đây để xem chi tiết 

    

KT-M06 Xe đạp ba bánh: 4.500.000 VND     

 

Nhấn vào đây để xem chi tiết